توضیح: کتمان حقیقت توسط شبکه وهابی و بیان حقیقت برآمدگی روی گنبد خضراء توسط کارشناس شبکه ولایت
فایل تصویری: دریافت
حجم: 20 مگابایت
تماشای آنلاین: [پیوند به آپارات]