توضیح: نماهنگی زیبا با صدای روح الله خادمی تقدیم به شهید مظلوم شیخ نمر. پس از شهادت این عالم مجاهد، شیعیان در سراسر جهان به حمایت از خون به ناحق ریخته شده این عالم برجسته و آزادی خواه به تظاهرات و اعتراض برخواستند.
فایل تصویری: دریافت
حجم: 11 مگابایت
تماشای آنلاین: [پیوند به آپارات]
متن شعر: به ادامه مطلب بروید.

خبر آمد که گل لاله ما پرپر شد
شک نکردیم به آن عهد که محکم تر شد
شک نکردیم و وفادار ره خورشیدیم
گله از هیچ نکردیم فقط باریدیم
خبر آمد که گل لاله مجرم شد
کفنش جامه احرام چو او محرم شد
جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد
لب به افشاگری قم دغل وا می کرد
جرمش این بود که با ظلم هماهنگ نبود
مهربان بود و بر آینه ها سنگ نبود
جرم او گفتن حق بود به حق دار رسید
بی گنه بود ولی سر به سر دار رسید
جرم او در شب تار همه بیداری بود
نور می کاشت ولی شب همه جا جاری بود
جرم او عاشقی و شیفتگی بود ندید
عاشقی جرم کمی نیست بر قم یزید
قوم نمرود زمان از سخن حق تو بسوز
گر پدر رفت تفنگ پدری هست هنوز
عطر گل در نقس مرده ما جاری شد
خون سرخ گل ما مایه بیداری شد
نام پاک تو چو کابوس عدو می گردد
بهر ملجا سر و چشمش همه سو می گردد
خواب آشفته فرعون چو تعبیر شود
تا ابد نسل وفادار تو تکثیر شد