توضیح: بخشی کوتاه از سخنان دکتر حسن عباسی راجع به سیاست درهای باز ؛ سیاستی که لیبرال های داخل ایران دنبال می کنند!
فایل صوتی: دریافت
حجم: 5 مگابایت