توضیح: زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است.
فایل صوتی: دریافت
حجم: 1 مگابایت
متن: به ادامه مطلب بروید.

زندگی زیباست،
اما شهادت از آن زیباتر است؛
سلامت تن زیباست،
اما پرنده عشق،
تن را قفسی می بیند که در باغ نهاده باشند.
و مگر نه آنکه گردن ها را باریک آفریده اند،
تا در مقتل کربلای عشق،
آسان تر بریده شوند؟
و مگر نه آنکه از پسر آدم،
عهدی ازلی ستانده اند،
که حسین(ع) را از سر خویش،
بیشتر دوست داشته باشد؟
و مگر نه آنکه خانه تن،
راه فرسودگی می پیماید،
تا خانه روح آباد شود؟
و مگر این عاشق بی قرار را بر این سفینه سرگردان آسمانی،
که کره زمین باشد،
برای ماندن در اصطبل خواب و خور آفریده اند؟
و مگر از درون این خاک،
اگر نردبانی به آسمان نباشد،
جز کِرم هایی فربه و تن پرور بر می آید؟
ای شهید،
ای آنکه بر کرانه ی ازلی و ابدی وجود بر نشسته ای،
دستی برآر و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز،
از این مجلاب بیرون کش!