توضیح: قطعه موسیقی «ببرهای شیردل» با صدای میلاد هارونی ؛ به سفارش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
فایل صوتی: دریافت
حجم: 3 مگابایت
متن شعر: به ادامه مطلب بروید.

شیرهای شرزه غرّان یال افشان
ببرهای شیردل ، مردان مردستان
در کف ایمانشان شمشیری از غیرت
در نبرد دیوها چون رستم دستان
از نژاد لاله های سرخِ خونین دل
از تبار قطره های روشن باران
سایه صلح و صلابت گسترانیده
چون عقاب تیزپر بر بام کوهستان
تاخته چون صاعقه بر لشکر دشمن
چون دماوند ایستاده در دل طوفان
خاک میهن را سفیر امن و آرامش
جمله بر کف ذوالفقار غیرت و ایمان
بی هراس از موج دریای خطر دارد
چون نهنگ آهنگ رویارویی طوفان
خاک، پوتین هایشان را در نوردیده است
از خزر تا خارگ ، از الوند تا عمان
دستگیرِ روزهای خستگی شان حق
سرپناه امنشان آرامش قرآن
شب چراغ ظلمت بیداد اهریمن
انعکاس شرقی آیینه یزدان
آسمان عشق ، پشتیبان آزادی
ارتش جمهوری اسلامی ایران
تاخته چون صاعقه بر لشکر دشمن
چون دماوند ایستاده در دل طوفان
خاک میهن را سفیر امن و آرامش
جمله بر کف ذوالفقار غیرت و ایمان