توضیح: در این فایل صوتی استاد رائفی پور به بیان گوشه ای از راهکارهای جنگ نرم برای نابودی اسرائیل می پردازند.
فایل صوتی : دریافت
حجم: 2 مگابایت
مدت: 4 دقیقه و 54 ثاینه