توضیح: قطعه موسیقی «مرگ یعنی آمریکا» ؛ کاری از گروه موسیقی ارزشی نبض ؛ با محتوای استکبار ستیزی.
فایل صوتی: دریافت
حجم: 2.95 مگابایت
متن شعر: به ادامه مطلب بروید.

هرگز نقاب را به تبسم نپذیریم
حرف از عقاب ها که بیاید، همه شیریم

تو خیالش اینه
حاکمه زمینه
هرچی هست رو می خواد
آمریکا همینه!

چی تو فکرشونه
جز رفاقت مرگ؟
عمری جون گرفتن
با سیاست مرگ

مرگ باورهای
آدمای دیگه
آمریکا چی می خواد؟
آمریکا چی میگه؟

نه، بالا غیرتاً بشین فکر کن
چرا هر چی که هست مال توئه
مرگ بر این زیاده خواهی ها
مرگ بر هرچی تو خیال توئه

مرگ بر تو؛ نه! ؛ مرگ یعنی تو
فکرای اشتباه یعنی مرگ
بی جهت گوشه گوشه ی دنیا
کشتن بی گناه یعنی مرگ

چی تو فکرشونه
جز رفاقت مرگ؟
عمری جون گرفتن
با سیاست مرگ

مرگ باورهای
آدمای دیگه
آمریکا چی می خواد؟
آمریکا چی میگه؟