توضیح: در این ویدیو، خبرنگار از محمدرضا پهلوی راجع به عقل زنان می پرسد؛ و شاه عقل زنان را معمولا کمتر از مردان می داند و البته می گوید که استثنا هم وجود دارد. سپس خبرنگار از شاه می پرسد که آیا شهبانو میتواند کشور را اداره کند یا نه؟ شاه بعد از کمی تامل می گوید که نمی خواهم پاسخ بدهم. اما خبرنگار می گوید که شما شهبانو را جانشین خود قرار داده اید، چطور نمی دانید که از عهده این کار بر می آید یا نه؟ و شاه می گوید نمی توانم چیزی بگویم.
فایل تصویری: دریافت
حجم: 5 مگابایت
تماشای آنلاین: [پیوند به آپارات]