توضیح: به سخره گرفتن کشف حجاب فریبا داوودی مهاجر، مشاور مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، مشاور وزیر علوم، بولتن نویس ریاست جمهوری و مشاور ویزر ارشاد در دولت اصلاحات.
فایل تصویری: دریافت
حجم: 10 مگابایت
تماشای آنلاین: [پیوند به آپارات]