اطلاع رسانی: سایـت‌ها و وبـلاگ‌هایی که تمایـل به تبادل پیونـد با «خیـزش تی وی» دارنـد
از سربرگ «تماس با من» اقدام فرماینـد. بدیـهی است که از تبادل پیونــد با
وبگاه هایی که در ضدیت با تفکر ما هستند معذوریم ؛ هرچند که نظراتشان
برای خودشان محترم و ارزشمند است.


این نکته بدیهی است که «خیزشTV» تمامی محتوای پیوندهای زیر را تایید نکرده و نسبت به آن مسئولیتی ندارد.
بلاگ باقرالعلوم
یا صاحب الزمان بیا
سخن تازه عاشقانه

گروه فرهنگی سردار هور

ندای یک بسیجی عاشق

مبارز کلیپ

عماران کلیپ

به سوی ظهور

مدافعان حرم

رنجنامه